تغییرات نسخه 37
 
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 انتخابی بودن سقف فروش برای نسخ آزاد و OTC امکان جدید منوی اطلاعات پایه، محدودیت های دارویی میتوان سقف فروش را برای نسخ آزاد و OTC به صورت انتخابی تنظیم نمود
2 بروزرسانی قیمت داروها توسعه منوی اطلاعات پایه،منوی بروزرسانی قیمت داروها امکان مشاهده کاهش قیمت پایه داروها به صورت سبز رنگ و اعمال یا عدم اعمال کاهش قیمت پایه داروها
3 ثبت دلایل ارسال یا عدم ارسال نسخ در لیست بیمه امکان جدید منوی گزارشات ،منوی گزارش لیست بیمه  در صورتی که نسخه ای عدم ارسال شود علت آن را میتوان در سیستم ثبت نمود و درصورت ارسال مجدد همان نسخه مجددا علت ارسال آن را ثبت نمود و درگزارش مربوطه لیست آن را بررسی کرد
4 هوشمند سازی بیمه های تکمیلی امکان جدید منوی اطلاعات پایه،تعریف سازمانهای بیمه تکمیلی بیمه های تکمیلی را به صورت هوشمند میتوان در نرم افزار تعریف نمود و از آن در پذیرش استفاده کرد
5 اضافه شدن سقف سنی داروهای OTC امکان جدید منوی اطلاعات پایه، محدودیت های دارویی برای داروهای OTC میتوان برای سازمان های مورد نظر سقف سنی را تعیین نمود 
6 ذخیره شماره موبایل برای نسخ آزاد بهینه سازی منوی پذیرش، ثبت نسخه در نسخ آزاد فیلد شماره موبایل بعد از صدور نسخه در شماره دفترچه ذخیره میشود و بعدا در سابقه بیمار میتوانید از آن استفاده کرد
7 افزودن تاریخ تولد یا سن بیمار  بهینه سازی منوی پذیرش، ثبت نسخه جهت داروهای شامل سقف سنی میتوان در مشخصات بیمار در ثبت نسخه سال تولد بیمار یا سن بیمار را وارد نمود
8 درج سن بیمار در دیسکت بیمه توسعه منوی گزارشات، گزارش لیست بیمه سن بیمار در دیسکت بیمه درج میگردد و همچنین امکان اصلاح تاریخ تولد در گزارش لیست بیمه اضافه گردیده است
9 فروش دارو به صورت دو قیمتی امکان جدید منوی انبار، تعریف کالای جت پرینت در این ورژن امکان فروش کالا با دو قیمت فروش به صورت همزمان وجود دارد
10 محاسبه یا عدم محاسبه بیمه تکمیلی برای ردیف دارویی بهینه سازی منوی پذیرش، ثبت نسخه در حین زده نسخه درصورتی که عدم تمایل به محاسبه سهم بیمه تکمیلی برای دارو با زدن کلیدShift+F5 امکان پذیر میباشد
11 گزارش فروش دارو به صورت دو قیمتی بهینه سازی منوی گزارشات،گزارش فروش و برگشت از فروش جت پرینت در این گزارش کالاهای فروش رفته و برگشت شده کالاهای جت پرینت نمایش داده میشود
12 گزارش فروش بر حسب خریدار امکان جدید منوی گزارشات، گزارشات فروش، وضعیت فروش برحسب خریدار در این گزارش امکان جست و جوی بیمار با کد ملی فراهم گردید
13  گزارش لیست بیمه امکان جدید منوی گزارشات، گزارشات سازمان ها،گزارش لیست بیمه در این گزارش امکان کنترل کردن شماره صفحه دفترچه در لیست بیمه  فراهم گردید تا دفترچه های تکراری را نمایش دهد
14 رند کردن قیمت نسخه بهینه سازی اطلاعات پایه، موارد کاهنده و افزاینده امکان رند کردن قیمت نسخه در پذیرش فراهم گردید
15 ماحسبه حق فنی به صورت تعداد اقلامی توسعه اطلاعات پایه، سازمانها امکان محاسبه حق فنی به صورت تعداد اقلامی فراهم گردید
16 هوشمندسازی محاسبات تخفیفات اقلام داروئی شرکتهای حمایتی امکان جدید اطلاعات پایه، تعریف اقلام داروئی شرکتهای حمایتی امکان محاسبه تخفیفات اقلام داروئی شرکتهای حمایتی به صورت هوشمند فراهم گردید
 
 
بازدید : 930
27 تير 1397 ساعت 10:38 ق.ظ