تغییرات نسخه 38
 
ردیف ویرایش نوع زیر سیستم توضیحات
1 محاسبه سایر خدمات در خدمات داروئی به روش اقلامی توسعه منوی اطلاعات پایه، سازمانها مبلغ سایر خدماتبرای سازمان های بیمه گر در محاسبه ی خدمات داروئی لحاظ گردیده است
2 نمایش اطلاعات نسخه فراخوانی شده توسعه منوی گزارشات، گزارشات کاربران، گزارش علت اصلاح نسخ ستون اطلاعات نسخه فرخوانی شده در این گزارش اضافه گردیده است